MITÄ PUHETERAPIA ON?

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on poistaa, lieventää tai ehkäistä kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen ongelmia ja vahvistaa arjen toimintakykyä. 

Puheterapia sisältää kuntoutuksen lisäksi mm. arviointia, ohjausta ja konsultointia. Puheterapian asiakkaita ovat  lapset, nuoret ja aikuiset ja taustalla voi olla mm.  viivästynyt tai poikkeava kielenkehitys, puheen ymmärtämisen ja tuottamisen  vaikeudet, äänenkäytön ongelmat tai syömisen ja nielemisen vaikeus. 

Asiakkaat ohjautuvat puheterapiaan pääosin julkisen terveydenhuollon kautta, joko Kelan, kuntien tai sairaanhoitopiirien maksusitoumuksella. Puheterapiaan voi tulla myös itse maksavana asiakkaana, jolloin erillistä lähetettä ei tarvitse. Puheterapiaa toteutetaan joko yksilö tai ryhmäterapiana.

Puheterapeuttina voi toimia ainoastaan yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi valmistunut Valviran laillistama puheterapeutti.

 

Virallinen palveluntuottaja
Virallinen palveluntuottaja