AIKUISTEN PUHETERAPIA

Aikuisten puheterapia sisältää erilaisten sairauksien tai vammautumisen aiheuttamien häiriöiden tutkimisen ja kuntoutuksen. Puheterapiaan ohjautumisen syynä voi olla mm. aivoverenkiertohäiriöstä aiheutuva afasia, dysartria tai nielemisen häiriö. Myös äänihäiriöt, äänen käheytyminen tai väsyminen voi olla syynä puheterapeutin vastaanotolle hakeutumiseen. 

Puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa myös kuulovammoihin ja eteneviin neurologisiin sairauksiin liittyviä kommunikoinnin vaikeuksia.

Innoter tarjoaa tällä hetkellä puheterapiaa aikuisille  Jyväskylässä sekä lähikunnissa. Puheterapia toteutetaan yksilökäynteinä kuntoutujan kotona.