LASTEN PUHETERAPIA

Lapsi ohjautuu yleensä puheterapeutin tutkimuksiin lastenneuvolan tai muun kuntouttavan tahon kautta. Tutkimuksiin ohjautumisen syitä voivat olla mm. erilaiset äännevirheet, ikätasoon nähden vähäinen tai epäselvä puhe tai puheen ymmärtämisen vaikeudet. Myös kontakti- tai vuorovaikutustaidoissa voi olla puutteita. 

Lisäksi lapsella voi olla kehityksellinen kielihäiriö, autismi, kuulo- tai kehitysvamma. Myös äänihäiriöt, änkytys tai ongelmat syömisessä ja nielemisessä ovat syitä hakeutua puheterapeutin tutkimuksiin.

Puheterapeutti tekee moniammatillista, ohjaavaa ja konsultoivaa yhteistyötä lapsen lähiympäristön kuten päivähoidon, koulun, kehitysvammapalveluiden ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa. Työtehtävissä korostuu vanhempien ja lapsen lähi-ihmisten ohjaaminen.

Innoter tarjoaa lasten puheterapiaa tällä hetkellä  Jyväskylässä ja lähikunnissa. Puheterapia toteutetaan yksilökäynteinä lapsen arkiympäristössä; päiväkodissa, koulussa ja tarvittaessa kotikäynteinä.