Mitä on puheterapia?

Puheterapiassa tutkitaan, kuntoutetaan sekä ennaltaehkäistään aikuisten ja lasten puheen-, kielen ja kommunikaation sekä äänen häiriöitä. Lisäksi puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa syömis- ja nielemistoimintoja.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota voi antaa yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi valmistunut sekä Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. 

Puheterapeutti arvioi, suunnittelee ja toteuttaa kuntoutuksen sekä ohjaa lähiympäristöä. Tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä asiakkaan ja lähiympäristön kanssa. 

Kuntoutus voi tapahtua Kelan järjestämänä, mikäli henkilö täyttää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerit. Tällöin kuntoutussuunnitelmasta vastaa hoitava taho, jonka jälkeen  Kela tekee kuntoutuksesta sopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa.